Chọn máy chủ đào của bạn:

Region Share Diff Server Status
By default or if in doubt which share difficulty to choose, choose the lower one. We recommend the high share difficulty if you mine with more than 500 GPU's. If you mine using Nicehash you should always choose the high share difficulty. Share difficulty doesn’t affect miner rewards. Read more.

Bước 1 - Tạo một ví tiền

Bạn có thể tải ví Zclassic chính thức hoặc tạo một địa chỉ tài sàn giao dịch mã hóa, ví dụ HotBit.io.

Bước 2 - Tải phần mềm đào tiền

For Nvidia and AMD GPU's we recommend GMiner.
Quick start - Download ready to go version of the GPU Miner (archive password - 2miners).

Bước 3 - Sửa tệp xử lý theo lô

Sử dụng YOUR_ADDRESS mà bạn đã tạo ở Bước 1.
Ví dụ: t1MLte2bsWTjcY4BYZkdtz2uTqpPdoB3qmy
Change RIG_ID trong tập tin bat. Ghi rõ tên giàn khoan mà bạn muốn nó được hiển thị trong trang thống kê của thợ mỏ. Trường này không bắt buộc. Bạn có thể để trống nó.
Maximum 32 characters. Sử dụng chữ cái tiếng Anh, số và ký hiệu "-" và "_".
Ví dụ: rig-1

Settings for GMiner:

miner.exe --algo 192_7 --pers ZcashPoW --server zcl.2miners.com --port 2020 --user YOUR_ADDRESS.RIG_ID --pass x
pause

SSL connection settings for experienced users:

Region Share Diff Server Status

If you don't know what is SSL connection and how to set it up, use the standard settings

Hỗ trợ

Telegram

Hỗ trợ cộng đồng 24/7: Hơn 1000 thợ đào đang trò chuyện

Telegram

Cơ sở kiến thức xuất chúng dành cho các thợ đào